Te podstrony prezentują moją twórczość plastyczną i literacką
z okresu 60 lat zmagania się 
z różnym tworzywem i tematem.>>>>>>>>  Osobna podstrona prezentuje prace  >>>> członków mojej rodziny    .
.
.
.
'

Przedstawiam na kolejnych podstronach wybór moich prac plastycznych i utworów literackich,

które powstały na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci.

Znaczna część tematycznie związana jest z moją rodzinną wioską  i okolicą.

W ten sposób chcę utrwalić pamięć i dać możliwość zainteresowanym poznania tego co w mojej twórczości jest godne uwagi i ma dla naszej społeczności jakąś  konkretną wartość

tak ideową jak i poznawczą.

Zdaję sobie sprawę z pewnej ograniczoności mojej techniki rzeźbiarskiej i malarskiej.

Jestem twórcą  z pogranicza sztuki ludowej i amatorskiej.

Brak profesjonalnych umiejętności i samokształcenie, kierowały często błędnymi drogami

do zamierzonego celu.

Moje prace są na miarę moich możliwości - w określonym czasie,

- na krętych drogach twórczego rozwoju.

Czy to może być walorem - niech oceni każdy z osobna.

...

Auf den folgenden Seiten stelle ich meine Skulpturen und mein literarisches Schaffen vor, entstanden in den letzten Jahrzehnten .
*
Ein großer Teil dieser Arbeiten ist thematisch meinem Heimatort und der Umgebung
gewidmet.
Hiermit möchte ich die Erinnerung bewahren
und denen die sich interessieren die Möglichkeit geben, festzustellen, was von meinem Schaffen anzuerkennen ist und für unsere Gemeinschaft einen konkreten
Wert hat sowohl ideologisch als auch kognitiv.
Ich bin mir der Grenzen meines Könnens in der Technik des Schnitzens und des Malens bewusst.
Mein Schaffen liegt auf der Grenze zwischen Folklore und Laienkunst.
Durch das Fehlen professioneller Fertigkeit als Autodidakt, führte nicht jeder
Weg zum angestrebten Ziel.
Meine Arbeiten entsprechen meinen
Möglichkeiten – durch die Zeit der künstlerischen Entwicklung hinweg.
Ob das von Vorteil ist – jeder möge es selbst entscheiden.
* Übersetzte - Urszula Kołodziej
Kreator www - przetestuj za darmo